Slutgiltig antagning klar

Datum och klockslag för evenemang 2024-07-01