AnsökanAlvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, Älmhult

Du som bor i Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhults kommun, loggar in  här för att göra din ansökan till gymnasiet. 

Till Ansökan

OBS! Välj verksamhet Antag.

Sista dag för ansökan till gymnasiet är den 15 februari.

Mer information om ansökan och antagning hittar du på:

Gymnasieantagning - Växjö kommun (vaxjo.se)

Ljungby, Markaryd

Du som bor i Ljungby eller Markaryds kommun loggar in för att göra din ansökan till gymnasiet.

Länk till ansökan kommer att publiceras den 12 januari när ansökningstiden öppnar.

Till Ansökan

Sista dag för ansökan till gymnasiet är den 15 februari.

Behörighet

Du är behörig att söka gymnasieutbildning om du är 19 år eller yngre det år du söker. Du ska ha gått färdigt grundskolan eller motsvarande. Du får inte tidigare ha avslutat ett nationellt eller likvärdigt program eller avlagt examen från International Baccalaureate (IB).

För att kunna söka ett yrkesprogram ska du ha godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen.

För att söka ett högskoleförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen. För vissa program är några av dessa nio ämnen specificerade. Söker du till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet ska betygen i ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen. Söker du till naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i dessa nio ämnen.

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du gå ett introduktionsprogram för att uppnå behörighet. Mer information om introduktionsprogrammen kan du få från din studie- och yrkesvägledare. 

Frisök i hela landet

Du har möjlighet att söka ett nationellt program i en annan kommuns gymnasieskola även om samma program erbjuds i din hemkommun eller samverkansområde. Du tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i den kommun som anordnar programmet och sökande från andra kommuner som inte erbjuder programmet. Elever som tas emot vid en andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingsstöd. 

Riksrekryterande utbildningar

Till riksrekryterande utbildningar får alla söka oavsett var i landet man bor. Skolverket beslutar om vilka utbildningar som ska ha riksintag. Bakgrunden kan vara att man vill bevara gamla hantverksyrken eller stötta nyare yrkesområden och därför vill ge alla en chans att söka till dessa. Det finns också riksrekryterande utbildningar inom idrottsområdet, inom vissa spetsområden (exempelvis matematik, musik) samt för döva, hörselskadade eller rörelsehindrade. En elev som vill söka en riksrekryterande utbildning ska söka via sin egen kommun. Friskolor har alltid riksintag. Mer information om riksrekryterande utbildningar kan du få av din studie- och yrkesvägledare.


Antagning

I mitten av april får du ett preliminärt antagningsbesked.
I  början på juli kommer det slutliga antagningsbeskedet.


Observera att den preliminära antagningen grundar sig på dina betyg från höstterminen i årskurs 9 medan den slutliga antagningen grundar sig på dina slutbetyg. Du kan alltså påverka dina chanser att komma in på ett program om du höjer dina betyg under vårterminen.

Reservantagning sker under tiden 5 augusti till den 31 augusti.

Mer information om hur du söker till gymnasiet får du på din grundskola.

Urval

Till vissa utbildningar är det ibland fler sökande än det finns platser. I de fall där det krävs ett urval är det meritvärdet från slutbetyget i årskurs 9 som ligger till grund för detta. Bokstavsbetygen översätts till siffror:

När du söker till gymnasieskolan räknas de 16 bästa betygen samman och ger ett meritvärde. Du kan alltså som mest ha 320 poäng = A i samtliga ämnen. 

Om du  läst ett modernt språk som språkval att kan du tillgodoräkna dig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen. 

Det maximala meritvärdet kommer då att vara 340 poäng. 

Nationella program utanför din hemort

Om det program som du vill läsa inte finns på din hemort har du rätt att söka till en skola på annan ort. Vet du redan nu att den inriktning du vill välja i år 2 inte finns på skolan närmast dig får du söka till en annan skola redan inför det första året. Det är dock viktigt att jämföra poängplanen om du väljer att läsa år 1 på hemorten.

Att tänka på när man studerar på annan ort

Det finns några saker som du måste tänka på om du ska studera på annan ort. Om det inte är pendlingsavstånd så måste du hitta någonstans att bo. Kontakta gärna den skola du ska gå på, många gånger kan de hjälpa dig att hitta bra boende. Trots inackorderingsbidrag blir det en kostnad för dig och din familj om du väljer att läsa på annan ort.