Slutlig antagning klar.

Datum och klockslag för evenemang 2020-07-01