Preliminär antagning klar.

Datum och klockslag för evenemang 2020-04-15