Kulturnatten: Estetiska programmet har utställning/performance

Estetiska programmet har utställning/performance, musik, dans och smakprov ur årets musikal på Nortullskolan.
Datum och klockslag för evenemang 2020-01-27
Plats för evenemang Nortullskolan