Öppet hus på Teknikum, Katedral och Kungsmad

Varmt välkomna!
Datum och klockslag för evenemang 2023-11-25 09:30 - 2023-11-25 14:00
Plats för evenemang respektive skola