Öppet hus. Katedral, Kungsmad, Teknikum och Skanskagymnasiet

Mer info på skolornas hemsidor.
Datum och klockslag för evenemang 2022-10-22 09:30 - 2022-10-22 14:00
Plats för evenemang Respektive skola