Sista ansökningsdag till E-sportprofilen på Teknikum (OBS separat ansökan)

För mer info läs under rubriken Profiler
Datum och klockslag för evenemang 2022-02-15