Wasaskolan

Fotboll

Wasaskolan har en tradition av att erbjuda en bra utbildning inom fotboll. Våra fotbollslärare är alla utbildade på UEFA Advanced Level. Att vi har Bollhallen att träna i under vintermånaderna är en stor fördel för våra fotbollskurser.

Idrott och hälsa, specialisering

Inom det individuella valet erbjuder Wasaskolan kursen Idrott och hälsa, specialisering. Det betyder att du som är aktiv som ledare eller spelare/utövare inom någon sport kan utöva din idrott under skoltid. Totalt rör det sig om 200 poäng inom det individuella valet. Dessa kurser kan sökas av alla oavsett vilket program du går på.

Ishockey

Wasaskolan har av svenska ishockeyförbundet blivit certifierat som ett elitishockeygymnasium. Skolverket har godkänt Wasaskolan som Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) vilket ger Wasaskolan rätt att anordna kurser i ämnet specialidrott för våra ishockeyelever. Minst 400 timmar under gymnasietiden kommer att vara skolförlagd ishockeyutbildning. Eleverna kommer att läsa minst kurserna Idrottsspecialisering 1 och 2 samt Träningslära för elitidrottare 1 och 2, där varje kurs omfattar 100 poäng.

Annan idrott

Vi har under åren haft elever som varit aktiva inom bl a följande idrotter: 
Hästsport, bowling, dans, ishockey och motorsport.