Sunnerbogymnasiet

Ishockey

Lokal idrottsutbildning, Ishockey

Kurser

LIU-kurserna är fördelade enligtföljande:
Åk 1              Idrott och hälsa1 – specialisering               100p
Åk 2              Idrott och hälsa2 – specialisering                100p
Åk 3              Träningslära 1                                            100p
 
Totalt läser du alltså 300 poänginom ramen för den lokala idrottsutbildningen. Detta innebär att du läsertotalt 2600 poäng på din tre gymnasieår. 200 poäng är individuellt val och 100poäng läser du som utökad kurs.
 
Går du på LIU-ishockey är detviktigt att komma ihåg att du väljer idrottskurser som individuellt val ochdetta kan eventuellt begränsa ditt urval till vidare studier. Prata med dinstudie- och yrkesvägledare om du har funderingar kring detta.

Vilka program kan du välja?

Du kan kombinera LIU-ishockey med samtliga program som finns på skolan. Du kan däremot inte läsa både LIU och musikprofil.

Frågor

Har du frågor som rör strukturplaner, din individuella studieplan eller andra skolspecifika frågor kontaktar du någon av skolans studie- och yrkesvägledare eller gymnasiechefen.
Hanna-Maria Stubbe Teglbjaerg, Studie- och yrkesvägledare tel 0733-754014 
Sofia Ny, Studie- och yrkesvägledare tel 0733-754032
Jimmie Nilsson, Gymnasiechef  tel 0733-754001

Ansökan

Ansökan till LIU gör du i samband med ditt programval i februari och om du kommer in på något av våra program, är du välkommen till oss som LIU-elev!  Söker du från annan kommun placeras du som andrahandssökande vilket innebär att du inte är garanterad plats på LIU.
 
När du, som Ljungbyelev, ansöker ska du kryssa i rutan för LIU i valwebben kopplat till det program du tänker välja. Om du söker från annan kommun, får du skriva LIU i rutan för Övrig information på din ansökan.

Samarbetspartner

Sunnerbogymnasiet samarbetar med IF Troja Ljungby och förutom LIU finns NIU för killar.

Nationell idrottsutbildning – ishockey

Här ges du möjlighet attkombinera gymnasiestudier med en elitsatsning på ishockey. Genom målmedvetenträning på nationell idrottsutbildning, NIU ishockey kan du utveckla dintalang och bli en bättre ishockeyspelare. Du får en mångsidig grundutbildningmed en stor dos styrketräning under ledning av professionella tränare.
Träningspassen ligger pålektionstid. När utbildningen är klar har du tränarutbildning steg 1.
Du kommer att ha 400 poäng av dinagymnasiepoäng förlagda till ishockey (200 poäng programfördjupning, 200 poängindividuellt val). Utbildningen är för dig på elitnivå och är öppen för allaatt söka.

NIU kan kombineras med följande program inför 2019-2020

  • Ekonomiprogrammet
  • Handels- ochadministrationsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet

Ansökan

Antagningen till NIU sker genom tvåansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig.


Senast den 1december 2018 gör du en ansökan om plats på nationellt godkändidrottsutbildning.
Ishockey ansökan

Senast den15 februari 2019 gör du en ansökan, via gymnasiewebben,till ett gymnasieprogram som kan kombineras med NIU.
Först när du är antagen bådeidrottsligt och till gymnasieprogrammet är du slutligt antagen för att börja påNIU.

Samarbete

I samarbete med IF Troja Ljungby.