Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum

Musiktillägg

Musiktillägget är ett individuellt val för dig som har musik som ett stort intresse och väljer att gå ett annat program än estetiska programmet med inriktning musik. Utbildningen är en kombination av grupp- och individuell undervisning. Antalet platser till musiktillägget är begränsat. Alla som söker kallas till antagningsprov i mitten av vårterminen. 

Du ska ha god kännedom om notskrift, taktarter, tonarter samt gehörsmässigt kunna uppfatta och notera enkla rytmiska, melodiska och harmoniska förlopp. Du ska genom uppspelning/sång kunna styrka din instrumentala nivå som förväntas ligga ”över nybörjarstadiet”. Alla musiktilläggselever deltar i ensemble körsång. Ingen elev kan bli antagen till musiktillägget utan att ha visat grundkunskaper i sång.