Sunnerbogymnasiet

Musik

Erbjuder från och med hösten 2017 en musikprofil som ger eleven möjlighet att kombinera sina programstudier med undervisning i musik.

Profilen genomsyrar elevens tre år på gymnasiet och hjälper eleven att utvecklas inom många områden både musikaliskt och som individ. Genom att välja musikprofilen kommer eleven att:

  • utveckla färdigheter inom musik på flera områden
  • utbildas som musiker i grupp och individuellt
  • fördjupa sina kunskaper inom musikteori
  • träna scenvana genom möjligheten att framträda på konserter vid många olika tillfällen.

Alla kan ansöka om musikprofil som utökad kurs till ÅK1,  men följande elever kan inte ansöka om musikprofilen:

  • NIU- eller LIU-elever
  • NA-elever som väljer två språk i ÅK1 (programgemensamt + programfördjupning)
  • SA-elever som väljer två språk i ÅK1 (programgemensamt + programfördjupning)
  • Om man väljer att läsa högskolepaketet (avseryrkesprogrammen)
  • Om eleven läser på något Introduktionsprogram