Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum

Friidrottsgymnasium FIG

Friidrottsgymnasium FIGVill du satsa på din idrott samtidigt som du får en god utbildning i en trivsam miljö?
I Växjö finns ett komplett utbud av nationella gymnasieprogram som du kombinerar din friidrott med.


Som elev på friidrottsgymnasiet väljer du tillvalsämnet specialidrott, vilket innebär friidrott och omfattar träning samt teoretisk inblick i träningslära. Du får betyg i samtliga kurser. På eftermiddagen får du mellanmål, detta för att kunna träna direkt efter skolans slut. Ett av FIG:s mål är att träningen skall vara avslutad före kl. 18.00.


Elever erbjuds läsa 700 poäng specialidrott. Av dessa är 400 poäng obligatoriska (200 individuellt val och 200 poäng programfördjupning). Dessa räknas in i gymnasieexamen. De övriga 300 poängen är valbara och är upp till varje elev att välja om man vill läsa. Dessa 300 poäng blir då utökade kurser.
Specialidrott är fördelat på följande obligatoriska kurser:

Specialidrott är fördelat på följande obligatoriska kurser:

 • Tränings- och tävlingslära 1 (100 poäng )
 • Idrottsspecialisering 1 (100 poäng )
 • Idrottsspecialisering 2 (100 poäng )
 • Idrottsspecialisering 3 (100 poäng )

Utökade kurser:

 • Tränings- och tävlingslära 2 (100 poäng )
 • Tränings- och tävlingslära 3 (100 poäng )
 • Idrottsledarskap (100 poäng )

Ansökan

Du skall söka till FIG senast 15 oktober. Detta gör du på ett särskilt formulär som finns på Svenska Friidrottsförbundets hemsida. Första gallringen sker i slutet av november och i början av december görs tester i Växjö. I slutet av december är antagningen vanligtvis avslutad. Vi har ca 10 platser per år och täcker in samtliga grengrupper.

Kontaktinformation

Friidrottsgymnasiet
Box 3007
350 33 VÄXJÖ

Telefon: 070-399 12 54
E-post: cai.bolo@katedral.vaxjo.se
Hemsida: www.figvaxjo.se
Läs mer på: www.figvaxjo.se

Handboll

Som NIU-elev i handboll satsar du mot nationell elit. Du får högkvalitativ individuell träning på skoltid tillsammans med välutbildade tränare. Vi har utvecklat samarbete med distriktsförbunden. Vill du komma med i distriktslaget eller nå juniorlandslaget i din idrott är en plats på en nationellt godkänd idrottsutbildning ett första steg. 

Träningen sker i mindre grupper, på förmiddagstid. Uttagningarna till NIU sker i december/januari.Du kan välja bland ett antal program på Kungsmadskolan och Teknikum och samtidigt träna din specialidrott. Du ska söka både till en NIU-plats (via Svenska Handbollsförbundets webbplats) och till ett program på Kungsmadskolan eller Teknikum. 

Sista dag för ansökan till NIU är den 1 december. (Ansökan till ditt gymnasieprogram gör du via din grundskola, där sista ansökningsdagen är 16 februari 2020). 

 

Gymnasieprogram du kan kombinera med NIU, Handboll

Kungsmadskolan

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

NIU-kurser

NIU omfattar 400 poäng av din gymnasieutbildning. Du kombinerar NIU-kurserna från ett gymnasieprogram på Katedralskolan, Kungsmadskolan eller Teknikum. 200 poäng läser du inomindividuellt val, 200 poäng som del av programfördjupningen. 

Kurserna som ingår i NIU:

 • Idrottsspecialisering 1  (100 poäng )
 • Idrottsspecialisering 2 (100 poäng )
 • Idrottsspecialisering 3 (100 poäng )
 • Tränings- och tävlingslära 1 (100 poäng )

  

  

Teknikum

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • TeknikprogrammetSimning

Som NIU-elev simning satsar du mot nationell elit. Du får högkvalitativ individuell träning på skoltid tillsammans med välutbildade tränare. Vi har utvecklat samarbete med distriktsförbunden. 

Simning tränar du främst i Växjö simhall, men du har också tillgång till gym och teorisalar i anslutning till skolan och simhallen. Träningen sker i mindre grupper, på förmiddagstid. Uttagningarna till NIU sker i december/januari.

Du kan välja bland ett antal program på Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum och samtidigt träna din specialidrott. Du ska söka både till en NIU-plats (via Svenska Simförbundets webbplats) och till ett program. 

Sista dag för ansökan till NIU är den 1 december. (Ansökan till ditt gymnasieprogram gör du via din grundskola, där sista ansökningsdagen är 16 februari 2020).
Gymnasieprogram du kan kombinera med NIU, Simning

Gymnasieprogram du kan kombinera med NIU, Simning

Katedralskolan

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikum

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Teknikprogrammet


NIU-kurser

NIU omfattar 400 poäng av din gymnasieutbildning. Du kombinerar NIU-kurserna från ett gymnasieprogram. 200 poäng läser du inom individuellt val, 200 poäng som del av programfördjupningen.

Kurserna som ingår i NIU

 • Idrottsspecialisering 1  (100 poäng)
 • Idrottsspecialisering 2 (100 poäng)
 • Idrottsspecialisering 3 (100 poäng)
 • Tränings- och tävlingslära 1 (100 poäng)

  

  

Kungsmadskolan

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Lokal idrottsutbildning – Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum

Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum erbjuder även Dig som är intresserad av att kombinera bandy, fotboll, handboll och innebandy med studier. Du utövar din idrott på skoltid, två pass i veckan, under årskurs ett och två.

Du söker lagidrottsprofilen samtidigt som du söker till ditt gymnasieprogram i februari.

Yrkesprogram med lagidrottsprofil

 • Bygg – och anläggningsprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Lokal idrottsutbildning – special

Om du utövar någon annan idrott än bandy, fotboll, handboll, innebandy eller ishockey så erbjuder Kungsmadskolan och Teknikum möjlighet att kombinera den med dina studier inom vår LIU-specialprofil. Du utövar din idrott på skoltid, två pass i veckan, under årskurs ett och två. OBS! Kan inte väljas av lärlingar.
Du behöver kontakta SYV på ditt tilltänkta program innan du söker LIU-special.

 

 

 

 

Högskoleförberedande program med lagidrott

 • Estetiska programmet (Katedral, ej inriktning musik)
 • Estetiska programmet (Kungsmadskolan)
 • Naturvetenskapsprogrammet (Katedralskolan)
 • Samhällsvetenskapliga programmet (Kungsmadskolan)
 • Teknikprogrammet (Teknikum)

Kungsmadskolan

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikum

 • Barn-och fritidsprogrammet
 • Vård-och omsorgsprogrammet
 • Teknikprogrammet

ProCivitas Privata Gymnasium

Nationell Idrottsutbildning

ProCivitas erbjuder fotboll, tennis och golf som Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Samhällsvetenskapsprogrammet eller ekonomiprogrammet är de program vi rekommenderar för Dig som vill läsa nationell idrottsutbildning (NIU). Du kan även läsa på naturvetenskapsprogrammet men då kan Dina studier komma att läggas ut över fyra år.

NIU omfattar 400 poäng av din gymnasieutbildning. Kurserna du läser är:

 • Idrottsspecialisering 1 (100poäng)
 • Idrottsspecialisering 2 (100poäng)
 • Tränings- och tävlingslära 1 (100 poäng)
 • Tränings- och tävlingslära 2 (100 poäng)

Lokal idrottsutbildning

ProCivitas erbjuder även Dig som är intresserad av att kombinera andra idrotter med studier möjlighet att utöva Din idrott på skoltid två pass i veckan under årskurs ett och två. De idrotter som vi erbjuder är:

 • Fotboll (Östers IF)
 • Basket (Växjö Ravens)
 • Bordtennis (BTK Frej)
 • Ridning (din hemmaklubb)

För information kring vilka program som kan kombineras med de olika idrotterna kontaktar Ni skolan.

Sista ansökningsdag för NIU fotboll, tennis och golf 1 december (via hemsidan).

Sista ansökningsdag för LIU fotboll, bordtennis, basket och ridning 15 februari (via hemsidan).

Teknikum

E-sportprofil

TEKNIKPROGRAMMET OCH EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (INRIKTNING DATOR OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK)

E-sport som programprofil erbjuds på Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet(inriktning dator och kommunikationsteknik). Syftet med E-sport som programprofilering är att eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga inom sitt e-sportsutövande och få ett etiskt förhållningssätt till idrott och det egna idrottsutövandet. Samtidigt får man utrymme att behandla profileringskursernas innehåll utifrån E-sportens specifika villkor

Skolan tillhandahåller ett särskilt rum där eleverna kan planera, utöva och utvärdera sin idrott. Eleverna får undervisning av idrottslärare men de har också tillgång till en coach med specialkunskaper som kan undervisa både teoretiskt och praktiskt, samt följa upp elevernas utveckling i E-sporten. Antagna elever får ett utökat gymnasieprogram, det vill säga de läser 200 poäng utöver ordinarie utbildning på 2500 poäng. 

Antagning

Antagning till programprofilen E-sport sker genom ett särskilt antagningsförfarande. Det kommer att finnas möjlighet att välja profilen på El- och energiprogrammet (inriktningen dator och kommunikationsteknik) och på Teknikprogrammet. Ansökan till E-sportsprofilen sker efter ansökan till respektive gymnasieprogram. Man söker alltså gymnasieutbildning på vanligt sätt, och därefter en tilläggsansökan för E-sportsprofilen där den sökande kommer att få beskriva varför han/hon har sökt till e-sportsprofilen, och vilka förväntningar som finns. Mer information om detta finns på Teknikums hemsida. 


 

Kurserna som ingår i profilen:

 • Idrott och hälsa 1 - specialisering, 100p (Individuellt val)
 • Idrott och hälsa 2 - specialisering, 100p (Individuellt val)
 • Träningslära 1 100p (Utökat) 
 • Träningslära 2 100p (Utökat) 

Av dessa ryms 200 poäng inom ramen för ordinarie 2500 poäng, och 200 poäng läses som utökat program: Totalt: 2700 poäng. Träningstiden är schemalagd och kombineras med fysisk och mental träning. 

Begränsningar

E-sportsprofilen innebär vissa begränsningar, i och med att 200 poäng av specialkurserna läses inom ramen för det individuella valet. För Teknikprogrammet betyder det att man inte kan läsa vissa kurser som ger extra meritpoäng, som till exempel modernaspråk och Engelska 7, eller behörighetsgivande kurser som exempelvis Biologi 1. För El- och energiprogrammet innebär det att man behöver läsa ytterligare 200poäng utökade kurser för att få grundläggande behörighet för högskolestudier =2900 poäng totalt. 

Kontakt

Ansvarig rektor: Magnus Nilsson
Tel: 0470-419 00, 
e-post: teknikum@vaxjo.se
www.teknikum.se

Växjö Fria Gymnasium

NIU

Växjö Fria Gymnasium har nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) i ishockey, fotboll och innebandy, där vi samarbetar med Växjö Lakers, Växjö DFF samt Växjö Vipers. Inom ramen för din fördjupning och ditt individuella val läser du 400 poäng idrottsspecialiserade kurser.

Profilidrott

Inom ramen för ditt individuella val kan du välja att läsa 200 poäng idrott/dans. Idrotter som du kan välja som profil är: Dans, Fotboll, Friidrott, Gym/Fitness, Gymnastik, Innebandy och Konståkning.