Öppet hus på Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum.

Datum och klockslag för evenemang 2019-10-19 09:30 - 2019-10-19 14:00