Preliminär antagning klar

Datum och klockslag för evenemang 2018-04-15