Öppet hus för Katedralskolans estetiska program på Norrtullskolan kl 18-20

Datum och klockslag för evenemang 2017-10-17 18:00
Plats för evenemang Norttullskolan i Växjö