Handels- och administrationsprogrammet startar på Wasaskolan

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram som startar hösten 2021 på Wasaskolan. Ett program som bland annat har efterfrågats av företagen inom besöksnäringen i Tingsryds kommun och som ger goda förutsättningar för arbete efter studierna.